Prva pomoć pri epileptičnom napadu


Epilepsija može biti idiopatska (gde ne postoje jasni uzroci pojave epileptičnog napada) kao i simptomatska gde je uzrok poznat (tumor, nepravilnosti u krvnim sudovima, razni zapaljenski procesi mozga i slično).

Poznato je da 10% ljudi doživi jedan epileptični napad u svom zivotu; procentualno gledano od epilepsije boluje oko 0.5 do 1% građana Srbije.

Epilepsiju mogu provocirati nespavanje, alkohol ili premor.

Sam epileptični napad na neposrednu okolinu može delovati vrlo dramatično, tako da ćemo u ovom tekstu dati nekoliko korisnih saveta kako postupiti u tom slučaju.

U napadu osoba može iznenada pasti uz jako ispuštanje krika, najpre se kočiti potom tresti rukama i nogama, pri tome može imati penu ili krvavu penu na ustima i umokriti se.

Postoje i drugačija ispoljavanja epileptičnih napada (u odnosu na vrstu) pri čemu je pacijent nekontaktibilan, odsutnog pogleda, pri tome postoji utisak da pravi pokrete gutanja, ili je odsutan sa treptanjem očima.

Tonično-klonični napadi

Tokom tonično-kloničnih napada telo se ukoči, padne na zemlju a zatim udovi počinju ritmički da se trzaju. Ova vrsta napada je zastrašujuća i neprijatna za gledanje. Zbog toga su ljudi obično uspaničeni i prave greške koje otežavaju oporavak osobi sa ovakvom vrstom epileptičnih napada.

 • Budite pribrani – ostanite uz osobu koja je doživela napad
 • Obratite pažnju na vreme trajanja napada
 • Sprečite povređivanje – uklonite sve tvrde predmete iz okoline
 • Stavite nešto mekano ispod glave osobe u napadu.
 • Otkopčajte ili popustite tesnu odeću
 • Osobu lagano okrenite na stranu – čim bude moguće pomozite sa disanjem.
 • Uspostavite komunikaciju kako biste se uverili da se osobi zaista povratila svest
 • Umirite i ohrabrite osobu
 • Posmatrače držite po strani
 • Ne sputavajte pokrete osobe koja ima napad
 • Ne stavljajte ništa u usta toj osobi – dolazi do oštećenja usana, jezika i neretko preloma zuba
 • Ne dajte joj da pije vodu, tablete ili da uzima hranu dok potpuno ne povrati svest i kominukaciju


Posle napada osobu treba okrenuti na levu stranu. Ne zaboravite da postoji mali rizik od povraćanja nakon napada i pre nego što se osoba potpuno probudi. Prema tome, glavu osobe treba okrenuti na stranu tako da povraćeni sadržaj može da ističe iz usta i da se ne bi progutao. Ostanite pored osobe dok se ne oporavi (5 do 20 minuta).

Pozovite hitnu pomoć na 194:

 • Ako napad traje duže od 2 minuta ili ako se ubrzo ponovi
 • Ako osoba ne dođe svesti u roku od minuta po završetku napada
 • Ako se napad dogodi u vodi
 • Ako se osoba povredi
 • Ako je osoba trudna ili ima dijabetes

Složeni parcijalni napadi

Кada je reč o ovoj vrsti napada osoba može da izgleda zbunjeno i da ne reaguje. Automatski pokreti u vidu mljackanja, nemirnih ili nespretnih pokreta ruke mogu da budu prisutni. Može da dođe do neumesnog ponašanja.

 • Prilikom napada možda će biti potrebno da osobu blago usmeravate kako bi izbegla prepreke i da je udaljavate od opasnih mesta
 • Кada se napad završi, uspostavite komunikaciju sa osobom
 • Pružite joj podršku i pitajte je da li je sve u redu
 • Pozovite hitnu pomoć na 194:
 • Ako osoba ne počne da se oporavlja posle 15 minuta

Apsans napad

Apsans napad izaziva kratak prekid svesti. Osoba ima ukočen pogled, oči mogu da budu okrenute naviše ili da trepću. Ovaj napad može pogrešno da se protumači kao sanjarenje.

 • Treba da prepoznate znake napada, da ohrabrite osobu i ponovite informacije koje možda nije čula tokom napada

Pojedini pacijenti imaju predznake tkz. Aure koji ukazuju da će se napad dogoditi te je važno da se oni odmah po početku aure smeste na udobno mesto da se ne bi povredili tokom napada.

Važno je da u slučaju napada prisutni postupe kako je navedeno, budu prisebni, ne paniče i zapamte kako se napad manifestovao jer davanje tih podataka može koristiti lekaru u uspostavljanju pravilne dijagnoze, posebno ako se napad pojavio prvi put.

Pročitajte i kako se pruža prva pomoć:

1. Osobi u invalidskim kolicima
2. Osobi koja dobije epi napad u vodi

Osobe u invalidskim kolicima

Ako osoba ima napad dok:

 1. je u invalidskim kolicima
 2. sedi u autobusu, vozu ili tramvaju
 3. je vezana u kolicima za decu

Budite staloženi, stanite i posmatrajte.

 • Ne pokušavajte da zaustavite napad
 • Ne stavljajte ništa u usta osobi koja ima napad
 • Ne pokušavajte da izvučete osobu iz zauzetog položaja – u većini slučajeva sedište će im poslužiti kao oslonac

Međutim, ako u ustima ima hrane, vode ili povraćenog sadržaja, osobu treba izvući iz sedišta i odmah je okrenuti na stranu. Ako se to ne odnosi na slučaj pratite smernice koje su ovde navedene.

Tokom napada:

 • Zaštitite osobu tako što ćete sprečiti njen pad ako ne postoji sigurnosni pojas
 • Proverite da li su kolica za invalide ili kolica za decu bezbedna
 • Zaštitite osobu tako što ćete joj dati oslonac za glavu
 • Mekani predmet ispod glave će pomoći ukoliko ne postoji ugrađen naslon za glavu
 • Proverite da li treba da otklonite tvrde predmete koji naročito mogu da ozlede ruke i noge
 • Osoba se ponekad mora izvaditi iz kolica ili sedišta po završetku napada ako je blokiran disajni put
 • Svest se obično vraća u roku od nekoliko minuta. Ohrabrite osobu i kažite joj šta se dogodilo.

Epileptični napad u vodi

Epileptični napad u vodi i u nekim situacijama gubitak svesti je naročito opasan i hitna pomoć mora da bude više od rutinske procedure. Epileptični napad u vodi može da ugrozi život.

Ako neko ima napad u vodi, npr. kadi ili bazenu:

 • Pružite oslonac osobi koja je u vodi i nagnite joj glavu tako da su joj lice i glava iznad vode
 • Izvadite osobu iz vode čim aktivni pokreti napada prestanu
 • Proverite da li osoba diše. Ako ne diše odmah primenite kardiopulmonalnu reanimaciju
 • Pozovite hitnu pomoć. Čak iako izgleda da se osoba potpuno oporavila, ona treba da se podvrgne kompletnom lekarskom pregledu. Gutanje vode može da izazove oštećenje pluća ili srca.

Predostrožnost: Ako se napad dogodi van vode tokom plivačke aktivnosti, osoba treba da prestane sa plivanjem ili sportovima na vodi tog dana čak iako izgleda da se potpuno oporavila.

Scroll to Top