Ljubičasti dan 26.mart


Zajedno protiv epilepsije

Svakog 26.marta obeležavamo Ljubičasti dan, dan kada se širom sveta ljubičastom bojom iskazuje solidarnost s osobama koje imaju epilepsiju.

Za obeležavanje dana izabrana je ljubičasta boja lavande koja je internacionalna boja epilepsije, a koja je u nekim kulturama povezana i sa osećanjem usamljenosti koji se učestalo javlja kao posledica društvene stigmatizacije i izolacije osoba sepilepsijom.

Šta je epilepsija?

Epilepsija je neurološki poremećaj koji karakterišu ponovljeni epileptični napadi koji nastaju zbog iznenadnih, neuravnoteženih električnih impulsa u mozgu koji na kratko mogu da dovedu do poremećaja svesti, pokreta ili osećaja.

Uzroci epilepsije

U otprilike 50% slučajeva uzrok epilepsije nije poznat. Iako uzroci nisu u potpunosti jasni, mogu da uključuju genetske faktore, povrede glave, moždane udare, infekcije ili izloženost toksinima, abnormalnosti u razvoju mozga ili različite metaboličke poremećaje.

Epilepsija nije zarazna, i u najvećem broju slučajeva se ne pogoršava sa protokom vremena. Većina ljudi sa epilepsijom, uz adekvatnu terapiju, može očekivati da živi normalan i ispunjen život, kao i ljudi koji nemaju epilepsiju.

Stigmatizacija teža od same bolesti

Verovatno poznajete osobu koja boluje od epilepsije, a da to i ne znate.

Strah, predrasude, nerazumevanje i diskriminacija vezana za epilepsiju često utiču na kvalitet života ljudi koji boluju od ove bolesti i njihove porodice. Zato je ključno podići svest o životu osoba sa epilepsijom, jer u velikoj većini slučajeva mnogo teže pada stigmatizacija nego sama bolest.

Edukacija i razumevanje su ključni, a obeležavanje Ljubičastog dana, jedan je od načina da se pruži podrška onima koji žive sa njom.

Činjenice o epilepsiji

Epilepsija je 4. najčešći neurološki poremećaj na svetu.

U svetu oko 50 miliona ljudi ima epilepsiju, dok su procene da ih u Srbiji ima oko 70.000.

Prvi pisani zapisi o epilepsiji datiraju još iz 4000. godine pre nove ere, što je čini jednim od najstarijih prepoznatih stanja.

Čak 10% ljudi doživi jedan epileptični napad tokom života. Kada se napadi – iz nepoznatih ili poznatih uzroka – ponavljaju, tada govorimo o epilepsiji.

1 od 100 osoba ima epilepsiju


Lečenje epilepsije

Epilepsija se tretira prvenstveno lekovima za sprečavanje napada – oni ne leče bolest, već kontrolišu napade.

Hirurgija, ishrana ili električna stimulacija nervusa vagusa takođe mogu da budu opcija za kontrolu napada.

Redovne medicinske provere i pridržavanje propisane terapije su od suštinskog značaja.

Prva pomoć pri epileptičnom napadu

Epileptični napad onima koji mu prisustvuju može da deluje vrlo dramatično.
Tokom najprepoznatljivijih napada telo se ukoči, udovi počinju ritmički da se trzaju. Uz to, osoba u toku napada može da ima i penu na ustima.
Zbog toga se svedoci napada često uspaniče i prave greške koje otežavaju oporavak osobi koja doživljava napade.

Evo kako pravilno postupiti:

 • Budite pribrani – ostanite uz osobu koja je doživela napad
 • Posmatrače držite po strani
 • Obratite pažnju na vreme trajanja napada
 • Sprečite povređivanje – uklonite sve tvrde predmete iz okoline
 • Stavite nešto mekano ispod glave osobe koja doživljava napad
 • Otkopčajte ili popustite tesnu odeću
 • Ne sputavajte pokrete osobe koja ima napad
 • Ne stavljajte ništa u usta toj osobi
 • Osobu lagano okrenite na levu stranu; čim bude moguće pomozite sa disanjem
 • Uspostavite komunikaciju kako biste se uverili da se osobi zaista povratila svest
 • Umirite i ohrabrite osobu
 • Ne dajte joj da pije vodu, tablete ili da uzima hranu dok potpuno ne povrati svest i komunikaciju
 • Ostanite pored osobe dok se ne oporavi (5 do 20 minuta)

Pozovite hitnu pomoć na 194:

 • Ako napad traje duže od 2 minuta ili ako se ubrzo ponovi
 • Ako osoba ne dođe svesti u roku od minuta po završetku napada
 • Ako se napad dogodi u vodi
 • Ako se osoba povredi
 • Ako je osoba trudna ili ima dijabetes

Centar za obolele od epilepsije

Centar za obolele od epilepsije je nevladino udruženje, osnovano sa ciljem da pruži pomoć prilikom lečenja, obrazovanja i zapošljavanja ljudima koji su oboleli od epilepsije, kao i da edukuje širu zajednicu o tome šta je epilepsija, razbije stigmu, demistifikuje ovu bolest i približi je svima.

Uz ostale aktivnosti, Udruženje zajedno sa timom psihologa pruža uslugu psihološkog savetovališta sa ciljem pružanja psihološke podrške i pomoći osobama sa dijagnozom epilepsije.


Preuzmite liflet ovde.

Scroll to Top