Dijagnoza epilepsijeDijagnoza epilepsije postavlja se na osnovu:

 • Detaljnog razgovora sa roditeljima, očevicima, a nekada osoba koja je doživela napad daje vrlo korisne podatke (kod nekih oblika napada koji imaju uvod u napad ili takozvanu auru).
 • Neurološkog pregleda koji se izvodi neurološkim čekićem, zvučnom viljuškom, lampicom, koji je jako prijatan i kod dece se izvodi u vidu igre.
 • EEG zapisa (EEG – aparat koji registruje moždane električne aktivnosti)
 • Laboratorijskih pretragaMetode snimanja:

 • CT (Kompjuterizovana tomografija)
 • MRI (Magnetna rezonancija)
 • PET (Pozitron emisiona tomografija)Faktori koji indukuju odluku o primeni lekova su:

 • Promene na EEG-u
 • prethodni napadi
 • osoba upravlja motornim vozilom
 • druge neurološke bolesti
 • starije osobeFaktori protiv primene lekova su:

 • jedan napad
 • neurološki status uredan
 • mlađa osoba
 • negativna dejstva lekaAutorka članka dr Biljana Kohen

Scroll to Top