Anketa za procenu skale stigmatizacije

Prošle godine na Medicinskom fakultetu Univreziteta u Novom Sadu, odbranjena je doktorska disertacija pod nazivom “Stigmatizacija osoba obolelih od epilepsije”.Kandidat Slađana Jajić, je u svom istraživanju sprovela anketu koja joj je služila za procenu skale stigmatizacije.Ovaj upitnik su popunjavale osobe sa epilepsijom i medicinski radnici. Hajde da vidimo šta pokazuje naš uzorak, bez obzira na to imamo li epilepsiju ili ne. Anketa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top